Call Us Free 099/2717-677Vladimira Novaka 23, 10290 Zaprešić


Vrtićanci
200 HRK / ≈ 30 EUR
Stariji
250 HRK / ≈ 35 EUR
Braća/sestre (2 i više)
400 HRK / ≈ 55 EUR
Roditelj čije dijete trenira
100 HRK / ≈ 15 EUR
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Para TKD stariji
Nova dvorana
09:00 - 10:00
17:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
18:00
Školarci
ŠRC Inter
18:30 - 19:30

TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30

Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00

Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00

Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00

Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
Vrtićanci
Nova dvorana
18:00 - 19:00

TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30

Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00

Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00

Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00

Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
Školarci
Nova dvorana
18:30 - 19:30

TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30

Para TKD mlađi
Nova dvorana
19:30 - 20:15

Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00
Vrtićanci
Nova dvorana
18:00 - 19:00

TKD Cross
18:30 - 19:30

Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00

Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00

Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00

Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
Školarci
Nova dvorana
18:00 - 19:00

TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30

Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00

Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00

Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00

Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
19:00
20:00
21:00
22:00

Ponedjeljak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • Školarci ŠRC Inter
  18:30 - 19:30
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30
 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00
 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00
 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00
 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30

Utorak

 • Para TKD stariji Nova dvorana
  09:00 - 10:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • Vrtićanci Nova dvorana
  18:00 - 19:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30
 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00
 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00
 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00
 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30

Srijeda

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • Školarci Nova dvorana
  18:30 - 19:30
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30
 • Para TKD mlađi Nova dvorana
  19:30 - 20:15
 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00

Četvrtak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • Vrtićanci Nova dvorana
  18:00 - 19:00
 • TKD Cross
  18:30 - 19:30
 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00
 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00
 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00
 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30

Petak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • Školarci Nova dvorana
  18:00 - 19:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30
 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00
 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00
 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00
 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00
Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00
Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00
Forme ml.
Nova dvorana
19:30 - 21:00
20:00

Ponedjeljak

 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00

Utorak

 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00

Četvrtak

 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00

Petak

 • Forme ml. Nova dvorana
  19:30 - 21:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
21:00
Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
Forme st.
Nova dvorana
21:00 - 22:30
22:00

Ponedjeljak

 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30

Utorak

 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30

Četvrtak

 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30

Petak

 • Forme st. Nova dvorana
  21:00 - 22:30
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
20:00
Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00
Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00
Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00
Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00
Kadeti/Juniori/Seniori
Nova dvorana
20:30 - 22:00
21:00

Ponedjeljak

 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00

Utorak

 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00

Srijeda

 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00

Četvrtak

 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00

Petak

 • Kadeti/Juniori/Seniori Nova dvorana
  20:30 - 22:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00
Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00
Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00
Mlađi Kadeti
Nova dvorana
19:00 - 20:00

Ponedjeljak

 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00

Utorak

 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00

Četvrtak

 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00

Petak

 • Mlađi Kadeti Nova dvorana
  19:00 - 20:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
19:00
Para TKD mlađi
Nova dvorana
19:30 - 20:15
20:00

Srijeda

 • Para TKD mlađi Nova dvorana
  19:30 - 20:15
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09:00
Para TKD stariji
Nova dvorana
09:00 - 10:00

Utorak

 • Para TKD stariji Nova dvorana
  09:00 - 10:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:00
Školarci
ŠRC Inter
18:30 - 19:30
Školarci
Nova dvorana
18:30 - 19:30
Školarci
Nova dvorana
18:00 - 19:00
19:00

Ponedjeljak

 • Školarci ŠRC Inter
  18:30 - 19:30

Srijeda

 • Školarci Nova dvorana
  18:30 - 19:30

Petak

 • Školarci Nova dvorana
  18:00 - 19:00
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
17:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
TKD Cross
Nova dvorana
17:00 - 18:00
18:00
TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30
TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30
TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30
TKD Cross
18:30 - 19:30
TKD Cross
Nova dvorana
18:30 - 19:30
19:00

Ponedjeljak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30

Utorak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30

Srijeda

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30

Četvrtak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • TKD Cross
  18:30 - 19:30

Petak

 • TKD Cross Nova dvorana
  17:00 - 18:00
 • TKD Cross Nova dvorana
  18:30 - 19:30
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
18:00
Vrtićanci
Nova dvorana
18:00 - 19:00
Vrtićanci
Nova dvorana
18:00 - 19:00

Utorak

 • Vrtićanci Nova dvorana
  18:00 - 19:00

Četvrtak

 • Vrtićanci Nova dvorana
  18:00 - 19:00
No events available!