Tihana Bonevska

Voditelj
Brief info

Tihana Bonevska.
Rođena 1992.Nositelj 2. Dana. Magistra struke zaštite okoliša. Taekwondo trener.